sezon artystyczny 2022/2023
PN
31.X
WT
1.XI
WSZYSTKICH ¦WIĘTYCH¦R
2.XI


18.00-21.00Penderecki - tutti
s.551
18.00-21.00 Emisja dla chętnych
CZ
3.XI
10.00-13.00

od 9.0018.00-20.00

Penderecki - tutti /dyr. Tworek/
s.551
Przymiarki obuwia - LISTA
(w miarę możliwo¶ci: przed prób±,
w przerwie lub po próbie)


Aida - tutti
s.551

  9.00-10.00 Emisja dla chętnych
PT
4.XI


18.40
19.00-22.30


roz¶p. s.551
AIDA
SB
5.XI


18.40
19.00-22.30


roz¶p. s.551 S.O.
AIDA (spektakl rejestrowany)
ND
6.XI

17.40
18.00-21.30

roz¶p. s.551
AIDA


poprzedni tydzień
następny tydzień