sezon artystyczny 2022/2023
PN
10.X
WT
11.X
  9.20La Forza - przymiarki kostiumów LISTA  9.00-13.00 Emisja indywidualna
(dla chętnych)
¦R
12.X
10.00
10.00-13.00
18.00-21.30

La Forza - przymiarki kostiumów LISTA
Aida - pr. reż. z fort.
Sc.Gł.Aida - pr. scen. z ork.
Sc.Gł.   /kost. + charakt. peruki/
13.00 ostateczny termin zgłoszeń na pi±tkowe szczepienia (poprzez SMS)
CZ
13.X
10.00
10.00-13.00
18.00-21.30

La Forza - przymiarki kostiumów LISTA
Aida - pr. reż. z fort.
Sc.Gł.Aida - pr. scen. z ork.
Sc.Gł.   /kostiumy + charakt., peruki/
PT
14.X


18.40
19.00-22.30


roz¶p. s.551
AIDA
10.30-12.00 szczepienia /Covid-Omikron, grypa/
dawny kiosk (II piętro)
szczepienie przeciw grypie jest odpłatne (55 zł)
płatno¶ć wył±cznie GOTÓWKˇ!!!
przed wej¶ciem do gabinetu należy wypełnić dostępne na miejscu zgody
(do wyboru Pfeizer (BA1), Moderna)
SB
15.X


18.40
19.00-22.30


roz¶p. s.551
AIDA
ND
16.X

17.40
18.00-21.30

roz¶p. s.551
AIDA (spektakl rejestrowany)


poprzedni tydzień
następny tydzień