sezon artystyczny 2021/2022
PN
18.X
WT
19.X
  9.40
10.00-13.00
18.00-21.30

roz¶p. S.O.
Fidelio - pr.scen. z ork. (AKT I)
Sc.Gł.   /kostiumy/

(lista telefonów)

Fidelio - pr.scen. z ork. (AKT II)
Sc.Gł.   /kost. + charakt./
  9.45-10.15
10.15-13.15
Emisja dla chętnych
Emisja głosu wg listy
s.553   (OBOWIˇZKOWA)
¦R
20.X
  9.40
10.00-13.00
18.00-21.30

roz¶p. S.O.
Fidelio - pr.scen. z ork. (od pocz±tku)
Sc.Gł.   /kostiumy/Fidelio - pr.scen. z ork. (przebieg)
Sc.Gł.   /kost. + charakt./
  9.45-10.15
10.15-13.15
Emisja dla chętnych
Emisja głosu wg listy
s.553   (OBOWIˇZKOWA)
CZ
21.X
10.00-11.30Fidelio - obsada
S.O.11.45-12.45 Emisja głosu wg listy
s.553   (OBOWIˇZKOWA)
PT
22.X14.00

16.40
17.00
TESTY przeciw SARS-Cov-2
obowi±zkowe dla całej obsady Fidelio
harmonogram podany w SMS-ach
(pozostali we wtorek przed porann± prób±)roz¶p. S.O.
Fidelio - pr. generalna /rejestrowana/
Sc.Gł.   (OTWARTA - bilety dla wykonawców)
10.00-13.00 La Boheme - pr. reż.
Sc.Kam. (strażnik + urzędnik)
SB
23.X
ND
24.X

17.30
18.00-20.40

roz¶p. S.O.
FIDELIO - PREMIERA /rejestrowana/


poprzedni tydzień
następny tydzień