--

www.infochor.pl

Serwis INFOCHOR istnieje od 15 marca 2004


Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wymusiła m.in. na instytucjach kultury uzyskanie konkretnych oszczędności prądu, które w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej wdrażamy od 1 grudnia 2022 roku. Aby wypełnić ustawowy obowiązek ograniczenia zużycia prądu, przyjęliśmy następujące działania, które są przez nas na bieżąco analizowane i mogą zostać rozszerzone.

Są to:
1. wyłączenie oświetlenia elewacji budynku;
2. nakaz wyłączania komputerów, listew i wszystkich urządzeń biurowych z końcem dnia pracy, z komunikatem Działu IT;
3. wyłączanie zbędnego oświetlenia w ciągach komunikacyjnych i sanitariatach;
4. wyłączanie oświetlenia po próbach i spektaklach w pracowniach, garderobach etc.;
5. wyłączanie po skończonej pracy bojlerów elektrycznych, pulpitów scenicznych, gablot i telewizorów z informacją wizyjną i planami pracy;
6. używanie oświetlenia na wystawach tylko podczas obecności zwiedzających;
7. zakaz używania piecyków elektrycznych, olejowych, klimatyzatorów i nagrzewnic;
8. obowiązek opuszczenia gmachu teatru do 60 minut po zakończonym spektaklu;
9. wyłączenie kilku dźwigów osobowych, które zostały w tym celu oznaczone przez Dział Sceny;
10. wyłączenie w saturatorach z wodą możliwości pobierania zimnej i gorącej wody zgodnie z komunikatem Działu AD (urządzenia nadal będą spełniały swoją podstawową funkcję, jaką jest zapewnienie filtrowanej wody;
11. w przypadku wykonywania zadań w części recepcyjnej (foyer) wymagających pełnego oświetlenia, obowiązek informowania elektryków (wew. 403) o zakończonych pracach;
12. stosowanie dobrych praktyk poprzez niedrukowanie niepotrzebnych dokumentów i maili;
13. stosowanie dobrych praktyk poprzez niewkładanie do lodówek ciepłych potraw i dokładne zamykanie drzwi;
14. stosowanie dobrych praktyk poprzez gotowanie w czajniku elektrycznym tylko takiej ilości wody, jaka jest potrzebna;
15. stosowanie dobrych praktyk poprzez zachęcanie koleżanek i kolegów do podejmowania działań zmierzających do oszczędzania energii elektrycznej.

Powyższe działania mają na celu ograniczenie o 10% zużycia energii elektrycznej w grudniu 2022 r. wobec średniorocznego zużycia energii za lata 2018 – 2019 oraz oszczędności 10% zużycia energii elektrycznej w roku 2023 wobec średniorocznego zużycia energii elektrycznej w roku 2022.

Tomasz Tadrała
Z-ca Dyrektora ds. AdministracyjnychDyrekcja Teatru zaprasza Pracowników TW-ON do skorzystania z puli biletów promocyjnych.
W ramach promocji istnieje możliwość zakupu biletów z 50 % zniżką
na poniższe tytuły z repertuaru sezonu artystycznego 2022/23 :

- PARIA - termin 26 październik 2022 r
- CHORUS OPERA - termin 29 październik 2022 r
- AIDA - terminy 05 oraz 06 listopada 2022 r
- GISELLE - terminy 26 oraz 27 listopada 2022 r
- LA BOHEME - termin 11 grudnia 2022 r

Na każdy z wyżej wymienionych tytułów Pracownik może zakupić maksymalnie 4 bilety.
Liczba biletów objętych promocją jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje dostępne są w kasach Teatru.
Sprzedaż biletów odbywa się wyłącznie w kasach Teatru od dnia 25 października 2022 roku.La forza del destino -
nagranie fragmentów chóralnych


"Wesprzyjmy Krzysia w powrocie do domu"

prośba o wsparcie dla naszego Przyjaciela ze sceny,
wieloletniego solisty Teatru Wielkiego -
Krzysztofa Szmyta

zbieram.pl/krzysztofszmyt


r.<<    grudzień    >>
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 premiery sezonu 2022/2023Chorus Opera

Moc przeznaczenia

Peter Grimesprzedstawienia sezonu 2022/2023